Vi följer FHM rekommendationer om maxantal i salongen med avstånd till alla besökare.