Vi följer FHM rekommendationer om maxantal på 50 personer/visning