Vi följer FHM rekommendationer om maxantal på 8 personer/visning